Europese moeilijkheden

26-09-07 om 10:12, door: kerux - 3135 views - Categorie: discussie

Ik las op Sargasso een zeer interessant blogje. Over Europa, de grondwet (tweede versie, heet geen grondwet meer maar vooruit), het referendum en Balkenende die schijnbaar dreigde het kabinet op te blazen. Interessant en op Nederlandse schaal erg belangrijk, maar in de discussie die ontstond was de inhoudelijke kant van het verhaal over de Europese grondwet eigenlijk ook wel zo interessant. Want waarom willen we nu eigenlijk wel of niet zo'n grondwet-achtig verdrag?

In de commentaren vond ik een link naar een heldere uitleg van het probleem door Herzog (voormalig Duits president). Kort samengevat komt het er op neer dat de Europese unie ondemocratisch is maar wel steeds meer macht krijgt/naar zich toetrekt. Dat klinkt misschien bekend, maar ik had het niet eerder zo duidelijk opgeschreven gezien (dat kan natuurlijk aan mij liggen).

De unie is ondemocratisch omdat door het toenemen van de macht de besluitvormingstructuur niet meer de juiste is. De Europese regering om het maar even zo te noemen bestaat uit ministers van de lidstaten, en zij kunnen belangrijke zaken besluiten. Maar omdat het op Europees niveau is, gaat dit buiten de parlementen van de lidstaten om. Hierdoor ontstaat een achterdeur om controversiële wetgeving niet aan het nationale parlement voor te leggen maar het door te schuiven naar de ministerraad van Europa. Hierdoor komt stond meer macht in Brussel te liggen.

Een ander probleem is het gebrek aan een duidelijke scheiding van machten, zoals gebruikelijk in een democratie. De Europese ministerraad (let wel ministers horen bij de uitvoerende macht) heeft ook allerlei controlerende taken. Welliswaar samen met het Europese parlement, maar met veel meer mogelijkheden dan eigenlijk goed is om de taken van parlement en regering gescheiden te houden. Daarnaast bestaat er een verdrag waar in staat dat het Europese gerechtshof mee moet werken aan de Europese eenwording. Klinkt leuk, maar in de praktijk betekent het dat het gerechthof niet onafhankelijk kan opereren.

Het grondwettelijk verdrag (om het zo maar even te blijven noemen) doet aan deze problemen vrijwel niks. Ik moet meteen toegeven dat ik niet persoonlijk de wetgeving heb gelezen, maar het betoog van de heer Herzog kwam aannemelijk op mij over. Natuurlijk raad ik eenieder aan het zelf te lezen en een eigen mening te vormen. Overigens ben ik absoluut niet tegen een verdrag an sich en ik neem aan dat er in dit vedrag ook zaken zijn opgenomen die wel degelijk een verbetering zijn. Democratie is wat mij betreft echter wel een groot goed, waardoor ik toch zo mijn twijfels heb.

Lang leve de Europese Unie?!?

Pingbacks:

No Pingbacks for this post yet...

bleekselderij.nl

logo
Een weblog met discussies, rants, foto's en alles wat we verder maar interessant vinden. Thema's zijn onder andere de vrije wil vs. determinisme, evolutie en religie. Heb je wat toe te voegen? Post!

Posten, instellingen, etc.

Zoek